Waarom heet jullie vereniging De Liebaart ?

Nog zeer veel mensen denken dat het de Klauwaarts waren die in Kortrijk de overwinning behaald hebben. Maar dat klopt niet. De term "Klauwaart" is pas rond de helft van de 14de eeuw in Gent ontstaan. Dus had het weinig zin onze vereniging "De Klauwaert" of zo te noemen.

Het woord "Liebaart" is een heraldische term en verwijst rechtstreeks naar de leeuw in het wapen van de graaf van Vlaanderen. Het is gewoon een heraldisch woord om dit dier in het blazoen te benoemen.

De mensen die in het verzet stonden tegen de Franse bezetting van Vlaanderen werden Liebaarts genoemd. Het leek ons dan ook gepast om onze vereniging deze naam te geven.

Zijn jullie historici ?

Neen, tot nu toe is er nog geen gediplomeerd historicus die lid is van onze vereniging. Maar we doen wel beroep op werken van historici en archeologen als bron van informatie voor onze activiteiten.

Wij staan natuurlijk open voor geïnteresseerde historici en archeologen die ons willen helpen om onze accuraatheid en authenticiteit te verhogen.

Zijn jullie een Vlaams-nationalistische groep ?

Wij houden ons bezig met de geschiedenis en de levensomstandigheden van de mensen van de periode rond de Guldensporenslag. Alhoewel dat een periode was van turbulente politieke en sociale strijd, heeft dat geen weerslag op de organisatie van de vereniging.

Wij zijn een strikt a-politieke vereniging en de hedendaagse politieke voorkeuren van onze leden zijn hun persoonlijke zaak. De Liebaart hangt geen ideologische stelling aan en steunt geen enkele politieke partij of drukkingsgroep.

Zijn dat echte wapens die jullie gebruiken ?

Inderdaad. Onze zwaarden, goedendags, dolken, bogen, lansen en pieken zijn reproducties van middeleeuwse wapens. Het enige verschil met die oude wapens is, dat die van ons dikwijls bot zijn in de plaats van scherp, uit veiligheidsoverwegingen.

En vechten jullie ook met die wapens ?

Neen. Wij zijn geen showgroep en we leren ook geen gevechtstechnieken aan. Alhoewel we zeer geïnteresseerd zijn in de militaire aspecten van onze periode, gaat onze voorkeur uit naar het dagelijkse leven van de gewone mens. Daarom zullen we eerder in een huishoudelijke sfeer met onze hobby bezig zijn dan met een militaire.

Wij doen dus niet mee aan allerhande toernooien of heropvoeringen van middeleeuwse veldslagen.

Hoe kom je aan je uitrusting ?

We streven er naar zo veel mogelijk onze kledij en gebruiksvoorwerpen zelf te maken volgens middeleeuwse technieken en met de juiste materialen. Voor bepaalde dingen is dat wat moeilijk om het zelf te doen, bijvoorbeeld het smeden van een zwaardkling. Daar bestaan dan gespecialiseerde handelaars of ambachtslieden voor, waar we dergelijke spullen kunnen aankopen of laten maken naar onze specificaties.

Wie lid wil worden van de vereniging begint langzaam naar eigen middelen zijn uitrusting samen te stellen. Daarbij start een nieuw lid steeds met het vervaardigen van zijn basis burgeruitrusting.

Wat is "Levende Geschiedenis" ? (Living History)

Levende Geschiedenis is een zo accuraat mogelijke presentatie van het dagelijkse leven in een welbepaalde periode. Dit is onze belangrijkste bezigheid.

Wat is "Wederopvoering" ? (Re-enactment)

Wederopvoering is het naspelen van een bepaald historisch gebeuren. De Liebaart doet in wezen niet aan wederopvoering. Wij zullen dus nooit een re-enactment van de Guldensporenslag gaan houden.

Wat is "Experimentele Archeologie" ?

Experimentele archeologie is het reconstrueren volgens authentieke technieken en met dezelfde materialen van gereedschappen, gebruiksvoorwerpen, kledij,… uit een bepaalde periode en die gaan gebruiken zoals de mensen dat vroeger zouden gedaan hebben.