Veel Gestelde Vragen

Waarom heet jullie vereniging De Liebaart?
Dat hebben we al voor een groot deel hier uitgelegd.
Nog zeer veel mensen denken dat het de Klauwaarts waren die in Kortrijk de overwinning behaald hebben. Maar dat klopt dus niet. Die naam dateert van veel later in de 14de eeuw. Dus had het weinig zin onze vereniging "De Klauwaart" of zo te noemen.

Wat is "Levende Geschiedenis"? (Living History)
Levende Geschiedenis is de accurate presentatie van het dagelijkse leven in een welbepaalde periode. Dit is onze belangrijkste bezigheid.

Wat is "Wederopvoering"? (Re-enactment)
Wederopvoering is het naspelen van een bepaald historisch gebeuren. De Liebaart doet niet aan wederopvoering.

Wat is "Experimentele Archeologie"?
Experimentele archeologie is het reconstrueren volgens authentieke technieken van gereedschappen, gebruiksvoorwerpen, kledij,Ö uit een bepaalde periode en die gaan gebruiken zoals de mensen dat vroeger zouden gedaan hebben.

Zijn jullie historici?
Neen, tot nu toe is er nog geen gediplomeerd historicus die lid is van onze vereniging. Maar we doen wel beroep op werken van historici en archeologen als bron van informatie voor onze activiteiten.

Zijn dat echte wapens die jullie gebruiken?
Inderdaad. Onze zwaarden, goedendags, dolken, bogen, lansen en pieken zijn reproducties van middeleeuwse wapens. Het enige verschil met die oude wapens is dat die van ons dikwijls bot zijn in de plaats van scherp, uit veiligheidsoverwegingen.

En vechten jullie ook met die wapens?
Neen. Wij zijn geen showgroep en we leren ook geen gevechtstechnieken aan. Alhoewel we zeer geÔnteresseerd zijn in de militaire aspecten van onze periode, gaat onze voorkeur uit naar het dagelijkse leven van de gewone mens. Daarom zullen we eerder in een huishoudelijke sfeer met onze hobby bezig zijn dan met een militaire.

Hoe kom je aan je uitrusting?
We streven er naar zo veel mogelijk onze kledij en gebruiksvoorwerpen zelf te maken volgens middeleeuwse technieken en met de juiste materialen. Voor bepaalde dingen is dat wat moeilijk om het zelf te doen, bijvoorbeeld het smeden van een zwaardkling. Daar bestaan dan gespecialiseerde handelaars voor waar we dergelijke spullen kunnen aankopen.

Wat moet je doen om lid te worden?
De Liebaart is zeker geen massagroep. Juist omdat wij zo de nadruk leggen op authenticiteit is het belangrijk voor ons om de groep klein te houden, zodat we de kwaliteit kunnen blijven behouden. Indien je dus graag onze rangen zou willen versterken moet je eerst en vooral zo correct mogelijk willen werken en je strikt houden aan de regels die binnen de groep gelden. Ten tweede moet je jezelf inpassen in de groepsbiografie. En ten slotte is het natuurlijk meegenomen dat je helpt de groepssfeer hoog te houden. Voor al deze dingen ontvang je natuurlijk binnen de groep alle nodige hulp om het goed te doen.

Zijn jullie een Vlaams-nationalistische groep?
Wij houden ons bezig met de geschiedenis en de levensomstandigheden van de mensen van de periode rond de Guldensporenslag. Alhoewel dat een periode was van turbulente politieke en sociale strijd, heeft dat geen weerslag op de organisatie van de vereniging. Wij zijn een strikt a-politieke vereniging en de hedendaagse politieke voorkeuren van onze leden zijn hun persoonlijke zaak. De Liebaart hangt geen ideologische stelling aan en steunt geen enkele politieke drukkingsgroep.

Waarom heeft de Vlaamse Leeuw die jullie gebruiken geen rode tong en klauwen?


Het heraldische leeuwenschild dat wij gebruiken is dat van de graaf van Vlaanderen ten tijde van de Guldensporenslag. Dat was een leeuw van sabel (zwart) op gouden (geel) veld. Deze leeuw had nog geen tong (dus ook niet rood of zwart) en geen klauwen van onderscheiden kleur. Pas halfweg de 14de eeuw zal de leeuw van de graven van Vlaanderen een rode tong en rode klauwen krijgen, omdat dan de herauten aan deze details aandacht beginnen te schenken.

Waar komt de Vlaamse Leeuw eigenlijk vandaan?

Het zogenaamde
"Oud-Vlaanderen"
De Vlaamse Leeuw
tot medio 14de eeuw
De Vlaamse Leeuw
na medio 14de eeuw

De eerste Vlaamse graaf die een leeuw in zijn wapenschild voerde was Filips van de Elzas, die regeerde van 1157 tot 1191. Hij gebruikte dat wapen reeds in 1162. Er wordt dikwijls beweerd dat de Vlaamse Leeuw afkomstig zou zijn uit het Oosten, waar hij door de graaf op een sultan zou veroverd zijn geweest tijdens een kruistocht. Probleem daarbij is dat Filips pas in 1177 op kruistocht vertrok! Klopt dus niet.

In de veertiende eeuw ontstaat de legende van "Oud-Vlaanderen", het wapenschild dat de graven van Vlaanderen zouden gedragen hebben voordat Filips van de Elzas de Leeuw invoerde. Maar dat is niet meer dan een legende. Heraldiek zoals we die nu kennen ontstond pas in de tweede helft van de 12de eeuw. Filips van de Elzas was gewoon de eerste graaf van Vlaanderen die onbetwistbaar een heraldisch schild droeg.

Filips van de Elzas koos waarschijnlijk voor de klimmende Leeuw als heraldisch kenteken om daarmee bepaalde dynastieke rechten te doen gelden en om zijn hoedanigheid als Christelijk heerser en ridder te benadrukken. De klimmende leeuw in de heraldiek staat immers symbool voor gerechtigheid en voor de Christelijke ridder. Het feit dat een leeuw als dier in onze streken niet voorkomt doet daarbij niets ter zake. Heraldiek is puur symbolisch en zo moeten ook haar figuren en de gebruikte kleuren beschouwd worden. De leeuw in de heraldiek, ongeacht of het nu de Vlaamse Leeuw is of een andere, is een West-Europese uitvinding.

Wie hier graag meer over weet leest best "Oude Vlaenderen en de Zwarte Leeuw op Gouden Veld" van Ernest Warlop, Miscellanea Archivistica XXVIII, Brussel, 1980.

Naar boven.
Terug naar begin van de pagina.

Volgende pagina.
Naar de volgende pagina.

Vorige pagina.
Naar de vorige pagina.


Email
Email ons!
Look at this page in English language.


Copyright op tekst, beelden en foto's bij Joris de Sutter, tenzij anders vermeld.
Deze informatie wordt ter beschikking gesteld door De Liebaart en werd laatst vernieuwd op 22 juli 2003.