De Franse linkervleugel valt aan

Zo gauw de meerderheid van het Franse voetvolk plaats had geruimd, konden de gepantserde ruiters zich in beweging zetten.

Het linker legercorps van de Fransen onder maarschalk Raoul de Nesle ging net iets eerder in de aanval dan het rechter corps. Het Franse voetvolk kon dus voor het grootste deel vermijden onder de voet gelopen te worden door deze aanval. Het is een mythe dat de Franse ridders zonder omzien in hun eigen voetvolk inreden en mede daardoor de nederlaag leden.

De Franse ridders hadden wel wat moeite om de ongeveer twee tot drie meter brede Grote Beek over te geraken. De meesten echter lukte dit zonder al te veel problemen. Wat wel een probleem vormde, was dat de aanval geen snelheid meer had, omdat die oversteek toch op een voorzichtige manier moest gebeuren. Eens over de beek moesten de scharen terug gevormd worden naar de aanvalspositie en de aanloop opnieuw genomen. Maar de afstand tot aan de Vlaamse linie was nu echter te kort om genoeg snelheid te halen.

De Franse ridders steken de beken over

De Franse ridders steken de beken over

Een muur van staal

De Vlamingen stonden tot acht rijen diep. De eerste linie had afwisselend een man met een lange piek en een man met een goedendag. De mannen met de piek plantten deze stevig in de grond om de schok van de charge op te vangen. De mannen met de goedendags hieven hun zware wapens om ze te laten neerkomen op de koppen van de paarden of op de ridders.

De Guldensporenslag

Voorstelling van de Guldensporenslag
in de "Grandes Chroniques de France", medio 14de eeuw.

Op deze muur van pieken en goedendags stormden de Franse ridders af. Met donderend geraas kwamen zij aanzetten en stortten zich op de Vlamingen. Maar de muur week niet! Slechts hier en daar wisten een paar ridders dieper in de linie door te breken, doch daar werden zij onmiddellijk opgevangen door de achterste gelederen en in de pan gehakt. Een grote doorbraak kwam er niet.

einde

Meer info over de gebruikte strategie en tactiek kan u o.a. terug vinden in :
J.F. VERBRUGGEN, De Slag der Gulden Sporen. Bijdrage tot de geschiedenis van Vlaanderens vrijheidsoorlog 1297-1305., Antwerpen, 1952.
S. BOFFA, Het belang van de veldslag bij Kortrijk (1302) in de middeleeuwse militaire geschiedenis, in MASEREELFONDS, 1302 Herbekeken, Brussel, 2003.