De Kist van Oxford - Tafereel 5

Copyright New College Oxford

De Vlaamse Slagorde. Uiterst rechts zien we de hechte wal van gevelde pieken en lansen waarop de franse ridderscharen te pletter zullen lopen, de eerste paarden liggen trouwens al verslagen op de grond rechts. Achter deze pieken staan de kruisboogschutters en daarachter de gemeentenaren. Boven de hoofden van het Vlaamse leger wapperen de banieren van Willem van Gulik, Gwijde van Namen, Hendrik van Lontzen, de ambachten en Pieter de Coninck. De twee grote figuren rechts zijn weer Gwijde van Namen en Willem van Gulik. Links wordt een Frans ridder (waarschijnlijk de heer van Sijsele en dus een Leliaart) tegen gehouden. Een piek slaat toe onder zijn helm en een zwaard wordt in de borst van zijn paard gestoken.

Vorige tafereel.
Vorige.


Volgende tafereel.
Volgende.


Kist van Oxford.
Kist van Oxford.Copyright op tekst, beelden en foto's bij Joris de Sutter, tenzij anders vermeld.
De foto van de kist komt uit "De Slag der Gulden Sporen", J.-F. Verbruggen
Copyright op de foto's van de Kist bij New College Oxford (??)
Deze informatie wordt ter beschikking gesteld door De Liebaart en werd laatst vernieuwd op 30 September 2002.