Gelijkspel

De Vlamingen hadden in hun aanval het volledige Franse kamp onder de voet gelopen, en deden zich tegoed aan de voorraden die ze daar in de tenten vonden. De Oriflamme, de Franse oorlogsbanier die steeds meegedragen werd als de koning zelf ten oorlog ging, lag gescheurd op de grond. Het was ondertussen al aardig donker geworden.

Franse hergroepering

De gevluchte Franse ruiters slaagden er echter in zich weer groeperen onder leiding van de koning en kwamen terug richting slagveld. De afdeling van Willem van Gulik, die het verst was doorgedrongen kwam daardoor in de moeilijkheden en werd langs alle kanten bestookt. Willem liet zijn mannen nog een kroonstelling innemen, maar het was reeds te laat. Ze werden tot de laatste man neergeslagen.

Het einde van de slag

Het gros van het Vlaamse leger trekt weg naar Rijsel.
Achtergebleven Vlaamse scharen in het Franse kamp worden vernietigd.

De nachtelijke duisternis was ondertussen volledig ingetreden, met enkel de maan als verlichting. De overgebleven Vlaamse afdelingen stelden vast dat de situatie te gevaarlijk was geworden om zonder goede dekking op het slagveld zelf te blijven, zeker niet met de gehergroepeerde Franse ruiters in de buurt. Dus verzamelden zij hun mannen en trokken ordelijk terug in de richting van hun kamp op de Pevelenberg.

Dubbelzijdige overwinning

De Fransen van hun kant waagden het niet, gezien de duisternis, de Vlamingen aan te vallen. In hun kamp aangekomen bliezen de Vlamingen de overwinningstrompet. Maar zonder tenten of proviand waren ze gedwongen weg te trekken richting Rijsel, met opgerichte banieren en in de overtuiging dat ze de Franse koning een duchtig lesje hadden geleerd. Reden om daaraan te twijfelen hadden ze trouwens niet. De Fransen durfden hen niet eens te achtervolgen!

Maar dat had tot gevolg dat het slagveld vrijgegeven werd aan de Fransen. Volgens de regels van de oorlogsvoering is de partij die een slagveld tot de volgende ochtend na een slag bezet houdt, de overwinnaar. En dat waren dus de Fransen. Niettegenstaande de Vlamingen in triomf waren weggetrokken…

einde

Meer info over het verloop van de slag bij de Pevelenberg kan u o.a. terug vinden in :
L. CAMERLYNCK, J. DE SUTTER & J. VAN TONGEREN, Pevelenberg 1304-2004 Mons-en-Pévèle, Ieper, 2004.