De Hollandse oorlog

Het zwaartepunt van het conflict lag zeer duidelijk in het zuiden, richting Frankrijk. Maar een belangrijke factor waar de Vlamingen ter dege rekening mee moesten houden, was het graafschap dat boven Vlaanderen lag : Holland.

Holland en Zeeland

De troebelen met Holland hadden diepe wortels. Enerzijds was sinds 1299 Jan van Avesnes, graaf van Henegouwen, ook graaf van Holland geworden. De Avesnes lagen reeds jaren in vete met de graven van Vlaanderen over de erfenisrechten van Vlaanderen en Henegouwen. Anderzijds hadden de Dampierres ook reeds lang ruzie met de graven van Holland over Zeeland, dat eigenlijk hoorde bij Vlaanderen maar in leen werd gehouden door Holland.

Deze aanhoudende ruzies hadden er voor gezorgd dat de Avesnes als van nature bondgenoot werden van de Franse koning, in zijn strijd tegen het Vlaamse grafelijke huis. Voor de Vlamingen kwam het dus erop aan ook in het noorden de zaken aan te pakken.

Graaf van Zeeland

Eind april 1303 landde Gwijde van Namen met een Vlaams leger in Holland. Gesteund door Zeeuwse ballingen wist hij een groot deel van het graafschap te veroveren. De Hollandse graaf kon niet reageren en werd verplicht een wapenstilstand te aanvaarden. Gwijde van Namen nam de titel Graaf van Zeeland aan. Dat was voor hem de voornaamste reden van zijn veldtocht in Holland : zichzelf een leen veroveren.

Half maart 1304 zetten de Vlamingen zich weer in beweging. Op 21 maart verslaan ze een Hollands leger in de Slag van Duiveland. De bisschop van Utrecht, Gwijde van Avesnes, broer van graaf Jan, wordt door de Vlamingen gevangen genomen. De oudste zoon van de Hollandse graaf, Willem, kon ternauwernood ontsnappen naar Zierikzee.

Locatie belangrijkste slagen

Locatie van de belangrijkste slagen in dit conflict

Het gevolg van de overwinning was dat voor de Vlamingen de weg in Holland wijd open lag. De Vlamingen veroverden het graafschap en drongen door tot Leiden en Utrecht. Enkel Zierikzee en Dordrecht boden nog tegenstand. Zierikzee werd belegerd door de Vlamingen. Dordrecht door hertog Jan II van Brabant, die een graantje meepikte van het Vlaamse succes.

einde

Meer info over de gevolgen van de bezetting van Holland kan u o.a. terug vinden in :
M. DE BRUYN & C. BROER, Volc te voet, Utrecht, 2002.