Biografieën

Wanneer een nieuw lid zich aanmeldt binnen onze vereniging, dan verwachten wij dat deze zich inpast in ons groepsverhaal. Daarvoor dient elk lid een middeleeuwse biografie op te stellen. Dit is de levensloop van de persoon die je als middeleeuwer zal uitbeelden vanaf het moment dat je middeleeuwse kledij draagt. En die levensloop is vervlochten met die van de andere leden van onze groep.

Een biografie opstellen in de hobby Levende Geschiedenis helpt jezelf te situeren wanneer je je middeleeuwse kleren aantrekt. Als je weet wie je bent, wat je doet en waarom je die kleren draagt kun je daardoor jezelf beter inleven in het leven van onze voorouders. Deze biografieën zijn fictief omdat wij denken dat het onmogelijk is een historisch personage uit te beelden. Je kan immers nooit zeker zijn hoe die er uit zag of hoe zijn of haar leven georganiseerd was. Het is uiteraard wel mogelijk van je biografie te doorspekken met historische feiten en personen.

Onze leden

einde