Bibliografie

Dit is een selectie van boeken die gebruikt zijn om deze webstek samen te stellen.

Guldensporenslag

De Slag der Gulden Sporen. Bijdrage tot de geschiedenis van Vlaanderens vrijheidsoorlog 1297-1305.
Jan Frans Verbruggen
Standaard, Antwerpen
1952
Notitie: Het ultieme werk over de Guldensporenslag. Geschreven vanuit een objectief militair standpunt. Bevat ook een bespreking van de Kist van Oxford met sculpturen over deze slag.

Dit boek is nu ook verkrijgbaar in een Engelse vertaling!
The Battle of the Golden Spurs
(Courtrai, 11 July 1302) A Contribution to the History of Flanders' War of Liberation,1297-1302

Jan Frans Verbruggen & Kelly DeVries
Vertaald door David Richard Ferguson
Boydell & Brewer, Woodbridge
2002
ISBN: 0-85115-888-9
Klik hier om meer te vernemen
en on-line te bestellen :

1302 Feiten en Mythen van de Guldensporenslag
Diversen, onder leiding van Raoul van Caenegem
Mercatorfonds, Antwerpen
2002
ISBN 90-6153-516-6
Notitie: De meest prestigieuse uitgave rond de Guldensporenslag. Bevat een aantal afzonderlijke bijdragen en biedt daardoor in samenhang met de vele goede illustraties een waardevolle synthese van het verhaal.

1302 Opstand in Vlaanderen
Jan Frans Verbruggen en Rolf Falter
Lannoo, Tielt
2001
ISBN 90-209-4412-6
Notitie: Een boek dat de gehele geschiedenis van Vlaanderens onafhankelijkheidsstrijd brengt, van de vroege 13de eeuw tot aan de opstand van Kust-Vlaanderen in de vroege 14de eeuw, met uiteraard extra aandacht voor de Guldensporenslag.

De Guldensporenslag Het Verhaal van een Onmogelijke Gebeurtenis
Karim Van Overmeire
Egmont, Brussel
2001
ISBN 90-805616-3-0
Notitie: Goed gestructureerde studie van de gebeurtenissen in Vlaanderen die leden tot de Guldensporenslag. Rijk geillustreerd en voorzien van tal van wetenswaardigheden.

Kortrijk Anno 1302
José Vanbossele
Groeninghe, Kortrijk
2002
ISBN 90-71-868-69-9
Notitie: Achtergronden en voorgeschiedenis van het conflict, met een heleboel wetenswaardigheden opgesmukt.

Omtrent 1302
D. Heirbaut, P. Trio en D. Van den Auweele
Universitaire Pers, Leuven
2002
ISBN 90-5867-208-5
Notitie: Bundeling van de teksten gebracht op het colloquium met dezelfde naam, gehouden te Kortrijk op 11 Mei 2002.

Kortrijk 1302 Keerpunt in de Frans-Vlaamse Oorlog 1297-1305
Philippe Despriet
Archeologische Stichting Zuid-West-Vlaanderen, Kortrijk
2002
ISBN 90-806956-1-0
Notitie: Een benadering van de geschiedenis vanuit een archeologisch standpunt..

1302-2002 700 Jaar Guldenporenslag
Roel Jacobs
Artis Historia, Mechelen
2002
ISBN 90-5657-203-2
Notitie: Kleine studie naar hoe de Guldensporenslag is geworden tot Vlaams Nationale Feestdag, met aansluitend een overzicht welke "getuigen" er nog te vinden zijn in Kortrijk en Brugge.

The Golden Spurs of Kortrijk
Randall Fegley
McFarland, Jefferson
2002
ISBN 0-7864-1310-7
Notitie: Een Amerikaans werk over de slag. De eerste oorspronkelijk in het Engels gemaakte aparte studie.

Volc te Voet
Martin de Bruyn en Charlotte Broer
Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht
2002
ISBN 90-71840-53-0
Notitie: Een Nederlandse bijdrage tot de herdenking van de Guldensporenslag. Onderzoekt de gevolgen van de slag voor de opkomst van de burgerij in de noordelijke Nederlanden.

Het Avontuur van de Liebaards
Leo Delfos
Lannoo, Tielt
1952
Notitie: Een boek dat de gehele geschiedenis van Vlaanderens onafhankelijkheidsstrijd doet, van 1297 tot 1304. Bijzonder veel aandacht voor het politieke aspect.

De Guldensporenslag
Arthur De Bruyne
Davidsfonds, Leuven
1952
Notitie: Een werkje over de slag met wetenschappelijke basis, maar zeer toegankelijk geschreven. Beschrijft de voorgeschiedenis, de slag zelf en de gevolgen.

1302 in Vlaanderen De Guldensporenslag
Jan Frans Verbruggen
Koninklijk Legermuseum, Brussel
1977
ISSN D/1977/0935/20
Notitie: Beschrijving van de slag met uitvoerige aandacht voor detail op militair gebied.

Het Grafelijk Geslacht Dampierre en zijn Strijd tegen Filips de Schone
Theo Luykx
Davidsfonds, Leuven
1952
Notitie: Studie naar de oorzaken en de gevolgen van dit conflict, benaderd vanuit het standpunt van de Vlaamse grafelijke familie. Bevat ook een handig chronologisch overzicht van de gebeurtenissen tussen 1202 en 1320.

1302 door Tijdgenoten Verteld
Leo Delfos
Patria, Antwerpen
1932
Notitie: Het verhaal van de Guldensporenslag zoals het in de historische bronnen terug te vinden is.

De Kist van Oxford
J.F. Verbruggen, E. Warlop, A. Pauwels en B. Dewilde
De Leiegouw, Kortrijk
1980
ISSN D/1979/1143/1
Notitie: Studie over de beroemde kist met scènes uit de Guldensporenslag met bewijsvoering van de originaliteit.

Vlaanderen na de Guldensporenslag
Jan Frans Verbruggen
Westvlaamse Gidsenkring, Brugge
ISSN D/1991/2353/1
1991
Notitie: Beschrijving van wat er gebeurde na 1302, tot 1305 bij het verdrag van Athis-sur-Orge.

Ghi Fransoyse Sijt Hier Onteert
L. Jongen en M. Piters
Davidsfonds, Leuven
ISBN 90-5826-176-X
2002
Notitie: Transcriptie en vertaling van dat deel van de Voortzetting van de Spiegel Historiael van Lodewijk van Velthem dat over de Guldensporenslag handelt.

Annales Gandenses
Hilda Johnstone
Thomas Nelson, London
1951
Notitie: Transcriptie en vertaling in het Engels van deze tekst, geschreven door een anonieme minderbroeder van Gent. Bevat ook een beschrijving van de Guldensporenslag.

Une Page Détachée de l'Histoire de Flandre (1301 à 1328)
J. Perneel
Bogaert
1850
Mémoire sur la Bataille de Courtrai (1302, 11 juillet) et les Chroniquers qui en ont traité
F. Funck-Brentano
Imprimerie Nationale, Paris
1893
Philippe le Bel en Flandre
F. Funck-Brentano
Algemeen Rijksarchief, Brussel
1897 - Reprint 2002
La Signification Historique de la Bataille de Courtrai 11 Juillet 1302
G. Des Marez
Weissenbruch, Brussel
1901
Onze Helden van 1302
Ad. Duclos
Jules De Meester, Roeselare
1902
De Vlamingen te Kortrijk in 1302
E. De Gryse
Davidsfonds, Leuven
1902
Ons Roemrijk 1302
E. De Gryse
Davidsfonds, Leuven
1902
De Slag van Kortrijk 1302
Theodor Sevens
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen
1902
Vlaanderen in het begin der XIVde eeuw en de strijd tegen Philips den Schoone
Joseph Laenen
Kath. Vlaamse Hogeschooluitbreiding, Kennes, Antwerpen
1902
Vlaanderens Vrijmaking in 1302
Victor Fris
Vuylsteke, Gent
1902
1302 - Voor en Na
Frans Blockmans
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen
1941
La Bataille des Eperons d'Or
Henri Nowé
La Renaissance du Livre, Brussel
1945
De Guldensporenslag
Lodewijk van Velthem, bewerkt door W. Waterschoot
Martinus Nijhoff, Den Haag
1979
Achtergronden van de Guldensporenslag 11 Juli 1302
Marc Haegeman
BRT Schooluitzendingen, Brussel
1987
1302 Een Heel-Nederlandse Geschiedenis
Leo Camerlynck
Vereniging/Stichting Zannekin, Ieper
2002

Standbeeld van de Coninck en Breydel op de Grote Markt in Brugge
Herdenkingsstandbeeld van Vlaanderen op het oude slagveld in Kortrijk

Oorlogsvoering

De Krijgskunst in West-Europa in de Middeleeuwen
Jan Frans Verbruggen
Koninklijke Academie van België, Brussel
1954
Notitie: Behandelt de oorlogsvoering van de 9de to de 14de eeuw. Dit is het referentiewerk over dit onderwerp. De nadruk ligt in de militaire aspecten, maar de politieke en sociale aspecten krijgen evenveel aandacht.

The Art of Warfare in Western Europe during the Middle Ages
from the Eighth Century to 1340

Jan Frans Verbruggen
The Boydell Press, Woodbridge
1997
ISBN 0-85115-630-4
Notitie: Engelse vertaling van het oorspronkelijk Nederlandstalige werk.
Klik hier om meer te vernemen
en on-line te bestellen :

Het Leger en de Vloot van de Graven van Vlaanderen vanaf het Ontstaan tot in 1305
Jan Frans Verbruggen
Koninklijke Academie van België, Brussel
1960
Notitie: Behandelt de organisatie en bewapening van het feodale leger en de stadsmilities in het graafschap Vlaanderen.

Over Hellebaarden, Donderbussen en Huurlingen
(Ook verschenen onder de titel : "Middeleeuwen Het Krijgsgebeuren in de Middeleeuwen")
H. W. Koch
Elsevier, Amsterdam
1980
ISBN 90-10-02693-0
Notitie: Geïllustreerd werk dat de ontwikkeling van het krijgsgebeuren chronologisch aanpakt.

Wapenrustingen

Arms & Armour of the Crusading Era 1050-1350
David Nicolle
Greenhill Books, London
1988
ISBN 1-85367-347-1
Notitie: Een zeer grondige studie van elk aspect van middeleeuwse wapenuitrustingen uit de bedoelde periode. De illustraties zijn eenvoudige maar duidelijke pentekeningen van originele stukken, miniaturen van manuscripten, beeldhouwwerken en andere bronnen.

The Armored Gisant Before 1400
Judith Hurtig
Garland Publishing, New York
1979
ISBN 0-8240-3956-4
Notitie: Bespreking van de gesculpteerde graftomben van ridders. Met zeer veel foto's.

Early Secular Effigies in England The Thirteenth Century
H. Tummers
E. J. Brill, Leiden
1980
ISBN 90-0406-255-6
Notitie: Bespreking van gesculpteerde graftomben van ridders in Engeland. Met zeer veel foto's.

Arms and Armour of the Medieval Knight
David Edge
Saturn Books, London
1996
ISBN 1-86222-001-8
Notitie: Een zeer goed beschrijvend werk over de wapens en de wapenuitrustingen van ridders. Elk hoofdstuk beschrijft een andere eeuw en gaat dieper in diverse aspecten van het onderwerp.

Glossarium Armorum Nederlandse Uitgave
Piet De Gryse
Legermuseum, Brussel
1998
ISSN D/1998/0935/8
Notitie: Bestaat uit twee delen. Het eerste deel zijn de platen met figuren van onderdelen van wapenrustingen. Het tweede deel geeft dan de juiste nederlandstalige term. Voor wie eens iets anders in de mond wil nemen dan steeds maar engelstalige wapentermen.

Of his Array Telle I no lenger Tale
Henrica Zijlstra-Zweens
Rodopi, Amsterdam
1988
Notitie: Bundeling artikels rond kostuum, bewapening en bepantsering tijdens de periode 1200-1400.

Diversen

Spiegel Historiael
Jacob van Maerlant
Davidsfonds - Clauwaert, Leuven
1997
ISBN 90-6306-358-X
Notitie: Facscimile uitgave van het originele werk uit de zeer vroege 14de eeuw. Veel prachtige miniaturen.

Old Testament Miniatures A Medieval Picture Book with 283 Paintings
Sydney Cockerell
G. Braziller, New York
1975
Notitie: Facscimile uitgave van een beeldenbijbel uit de tweede helft van de 13de eeuw. Veel prachtige miniaturen.

Dress Accessories, 1150-1450
G. Egan & F. Pritchard
Boydell & Brewer, Woodbridge
2002
ISBN 0-85115-839-0
Notitie: Een lijst met illustraties en details rond de vervaardiging van alle soorten accessoires die bij de middeleeuwse persoonlijke uitrusting horen, gebaseerd op archeologische opgravingen uit London.

Shoes and Pattens
F. Grew & M. de Neergaard
The Stationery Office, London
1988
ISBN 0-11-290443-2
Notitie: Als u ooit zelf een paar middeleeuwse schoenen wil maken moet u zeker dit boek raadplegen. Het toont schoenen daterend tussen 1100 en 1500. Met veel patronen en instructies.

Knives and Scabbards
J. Cowgill & M. de Neergaard
Boydell & Brewer, Woodbridge
2000
ISBN 0-85115-805-6
Notitie: Een lijst met verschillende soorten messen en schedes gevonden bij archeologische opgravingen in Londen, daterend uit de periode 1100 tot 1500.

Osprey Military

De boeken van Osprey Military zijn een zeer goede en goedkope bron van informatie. Iedere reenactor en geschiedenisfanaat kent deze boekjes wel en kan getuigen van hun nut.

French Medieval Armies 1000 - 1300
David Nicolle
Osprey Publishing, Oxford
1991
ISBN 1-85532-127-0
Notitie: Nummer 231 van de Men-at-Arms serie.

German Medieval Armies 1000 - 1300
Christopher Gravett
Osprey Publishing, Oxford
1997
ISBN 1-85532-657-4
Notitie: Nummer 310 van de Men-at-Arms serie.

Italian Medieval Armies 1000 - 1300
David Nicolle
Osprey Publishing, Oxford
2002
ISBN 1-84176-322-5
Notitie: Nummer 376 van de Men-at-Arms serie.

German Medieval Armies 1300 - 1500
Christopher Gravett
Osprey Publishing, Oxford
1985
ISBN 0-85045-614-2
Notitie: Nummer 166 van de Men-at-Arms serie.

The Scottish and Welsh Wars 1250 - 1400
Christopher Rothero
Osprey Publishing, Oxford
1989
ISBN 0-85045-542-1
Notitie: Nummer 151 van de Men-at-Arms serie.

El Cid and the Reconquista 1050 - 1492
David Nicolle
Osprey Publishing, Oxford
1988
ISBN 0-85045-840-4
Notitie: Nummer 200 van de Men-at-Arms serie.

Knight of Outremer 1190 - 1344
David Nicolle
Osprey Publishing, Oxford
1996
ISBN 1-85532-555-1
Notitie: Nummer 18 van de Warrior serie.

Italian Militiaman 1260 - 1392
David Nicolle
Osprey Publishing, Oxford
1999
ISBN 1-85532-826-7
Notitie: Nummer 25 van de Warrior serie.

Knight Hospitaller (1) 1100 - 1306
David Nicolle
Osprey Publishing, Oxford
2001
ISBN 1-84176-214-8
Notitie: Nummer 33 van de Warrior serie.

English Medieval Knight 1200 - 1300
David Nicolle
Osprey Publishing, Oxford
2002
ISBN 1-84176-144-3
Notitie: Nummer 48 van de Warrior serie.

Knights at Tournament
Christopher Gravett
Osprey Publishing, Oxford
1988
ISBN 0-85045-836-6
Notitie: Nummer 17 van de Elite serie.

Als extraatje vindt u HIER een aantal boeken die we te koop aanbieden.

Naar boven.
Terug naar begin van de pagina.

Email
Email ons!
Look at this page in English language.


Copyright op tekst, beelden en foto's bij Joris de Sutter, tenzij anders vermeld.
Deze informatie wordt ter beschikking gesteld door De Liebaart en werd laatst vernieuwd op 25 Maart 2003.